kontakt info

Telefoni: +381.21.532.532 , +381.21.532.533

Podeli

Novosti

01.12.2016.

Da li ste znali da prilikom kupovine prvog stana u novogradnji možete da ostvarite pravo na povrat PDV-a od države?

 Kupci stanova u Srbiji, prema važećim propisima, imaju pravo na povraćaj poreza na dodatu vrednost (PDV), ali samo pod uslovom da im je to prvi stan i da je kupljena nekretnina novogradnja.

Oni koji kupuju stan, u kojem planiraju da žive sami, mogu da računaju da će im država vratiti porez na dodatu vrednost, samo na površinu do 40m².

Granica se pomera ukoliko kupujete veći stan i živite sa porodicom.  Za članove porodice država odobrava do 15m² za defundaciju PDV-a. To važi za supružnike, roditelje, decu, pa čak i maloletne članove domaćinstva.

Međutim, imajte u vidu da ukoliko ste ostvarili povraćaj PDV-a na nekog od članova domaćinstva, npr decu, ona, prema važećem zakonu, u budućnosti, ukoliko budu kupovali sopstveni stan neće imati prava na oslobađanje od poreza.

 

*Uslovi za ostvarivanje prava na refundaciju PDV-a imaju:
-Fizička lica – punoletni  državljani Republike Srbije, sa prebivalištem  na teritoriji Republike Srbije;
-Kupci prvog stana u novogradnji;
-Da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu;
-Da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji kupac nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije;
-Da je ugovor o kupovni stana overen posle 8. jula 2007. godine

 

*Neophodna dokumenta za refundaciju PDV-a
-Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV-a na obrascu RFN;
(dobija se u poreskoj upravi)
-Izvod iz matične knjige rođenih;
-Uverenje o državljanstvu;
-Dokaz o prebivalištu;
(overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu)
-Overena kopija kupoprodajnog ugovora;
-Račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan PDV;
-Dokaz da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena na račun investitora
-Overena izjava kupca da kupuje prvi stan na obrascu IKPS PDV.
(dobija se u poreskoj upravi)

 

*Ukoliko računate da ćete dobiti povraćaj PDV-a na veću kvadraturu, ako uključite još nekog člana domaćinstva - supružnika, roditelja, decu, u tom slučaju je potrebno da priložite još i izvod iz matične knjige rođenih tog člana porodice ili venčani list, kao i overenu fotokopiju lične karte ili potvrdu o prebivalištu člana domaćinstva na čije ime tražite povraćaj na dodatne kvadrate stana.

**Adresa prebivališta podnosioca zahteva i članova domaćinstva mora biti ista.

 

Nadležni poreski organ, poreski inspektor, proverava da li ste podneli sva neophodna dokumenta, da li ispunjavate uslove za refundaciju i određuje tačan iznos koji će vam se refundirati. O zahtevu odlučuje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši refundaciju PDV-a.

 

Sajt Ministarstva finansija,

  • poreska uprava,

    • Uputstvo za postupanje organizacionih jedinica Poreske uprave u postupku refundacije PDV kupcu prvog stana

http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/fizicka-lica/pregled-propisa/uputstva/434/uputstvo-za-postupanje-organizacionih-jedinica-poreske-uprave-u-postupku-refundacije-pdv-kupcu-prvog-stana-.html

28.11.2016.

Jovana Subotića 17 - hortikultura dvorišnih dupleks stanova

Na zgradi u Jovana Subotića 17, u dvorišnim dupleks stanovima uređena je hortikultura.

Jovana Subotića 17

Stambeno - poslovni objekat u ulici Jovana Subotića broj 17.  

28.11.2016.

Bulevar Patrijarha Pavla - sedma nedelja

Radovi sedme nedelje na gradilištu našeg objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla
- betoniranje stubova i platana na II spratu
- montaža oplate za ploču III sprata

Bulevar Patrijarha Pavla - LAMELA 1

Stambena zgrada na uglu Bulevara Patrijarha Pavla i Drvarske ulice, na Telepu.

 

21.11.2016.

Bulevar Patrijarha Pavla - šesta nedelja

Radovi šeste nedelje na gradilištu našeg objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla.

Bulevar Patrijarha Pavla - LAMELA 1

Stambena zgrada na uglu Bulevara Patrijarha Pavla i Drvarske ulice, na Telepu.

 

14.11.2016.

Bulevar Patrijarha Pavla - peta nedelja

Pete nedelje, na gradilištu našeg objekta, na Bulevaru Patrijarha Pavla rađeno je sledeće:
 
- podgradnja i armiranje ploče II sprata,
- postavljanje bužira u ploči za elektro instalacije,
- rašalovanje prizemlja.

Bulevar Patrijarha Pavla - LAMELA 1

Stambena zgrada na uglu Bulevara Patrijarha Pavla i Drvarske ulice, na Telepu.

 

07.11.2016.

Bulevar Patrijarha Pavla - četvrta nedelja

Na Bulevaru Patrijarha Pavla u toku četvrte nedelje rađeno je sledeće:
 
- armiranje i betoniranje ploče I sprata;
- šalovanje, armiranje i betoniranje stubova, platana i lifta na I spratu;
- izrada podgradnje ploče II sprata.

Bulevar Patrijarha Pavla - LAMELA 1

Stambena zgrada na uglu Bulevara Patrijarha Pavla i Drvarske ulice, na Telepu.

 

24.10.2016.

Bulevar Patrijarha Pavla - treća nedelja

Treće nedelje na gradilištu na Bulevaru Patrijarha Pavla rađeno je sledeće:
 
- zidanje zidova;
- nasipanje;
- šalovanje, armiranje i betoniranje ploče prizemlja.

Bulevar Patrijarha Pavla - LAMELA 1

Stambena zgrada na uglu Bulevara Patrijarha Pavla i Drvarske ulice, na Telepu.

 

17.10.2016.

Bulevar Patrijarha Pavla - druga nedelja

Druge nedelje na gradilištu je rađeno:

-šalovanje;

-armiranje;

-betoniranje temeljnih zidova.

Bulevar Patrijarha Pavla - LAMELA 1

Stambena zgrada na uglu Bulevara Patrijarha Pavla i Drvarske ulice, na Telepu.

 

10.10.2016.

Bulevar Patrijarha Pavla - prva nedelja

U toku prve nedeije rađeno je sledeće:
- iskop i nabijanje tampon sloja;
- betoniranje "mrtve ploče";
- obeležavanje osa;
- šalovanje, armiranje i betoniranje temeljne ploče.

Bulevar Patrijarha Pavla - LAMELA 1

Stambena zgrada na uglu Bulevara Patrijarha Pavla i Drvarske ulice, na Telepu.

 

17.02.2016.

Ilije Birčanina 45 - pedeseta nedelja

Radovi pedesete nedelje na objektu Ilije Birčanina 45.

Ilije Birčanina 45

Stambena zgrada na uglu Ilije Birčanina i Trga Majke Jevrosime, na Novoj Detelinari.

08.02.2016.

Ilije Birčanina 45 - četrdeset deveta nedelja

Radovi četrdeset devete nedelje na objektu Ilije Birčanina 45.

Ilije Birčanina 45

Stambena zgrada na uglu Ilije Birčanina i Trga Majke Jevrosime, na Novoj Detelinari.

01.02.2016.

Ilije Birčanina 45 - četrdeset osma nedelja

Radovi četrdeset osme nedelje na objektu Ilije Birčanina 45.

Ilije Birčanina 45

Stambena zgrada na uglu Ilije Birčanina i Trga Majke Jevrosime, na Novoj Detelinari.